Prosimy zapoznać się ze szczegółową ofertą w zakładce katalog produktów i usług.

Kupując u nas towary i usługi możecie Państwo uzyskać prawo do ulgi z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ Spółdzielnia Niewidomych SINOL jest zakładem pracy chronionej.

pfron

Jesteśmy producentem:

  • szerokiego asortymentu szczotek gospodarczych
  • szczotek przemysłowych (technicznych)
  • wycieraczek do obuwia z surowców naturalnych

Dostarczamy również:

  • narzędzia malarskie
  • towary komplementarne służące do utrzymywania czystości np. mopy, wiadra, chemię sanitarną
  • tarcze i krążki polerskie

prod2a