ADMINISTRACJA
  • Adres siedziby:

    Spółdzielnia Niewidomych SINOL w likwidacji

    ul. Budowlanych 68

    80-298 Gdańsk

  • NIP PL584-020-31-27