Spółdzielnia SINOL istnieje od 1951 roku. Specjalizujemy się w produkcji szczotek technicznych dla przemysłu oraz ich regeneracji. Posiadamy odpowiednie powierzchnie produkcyjne i magazynowe oraz rozbudowany park maszynowy umożliwiający wykonywanie różnego rodzaju zleceń.

Spółdzielnia SINOL jest miejscem pracy i rehabilitacji zawodowej grupy niepełnosprawnych pracowników, dlatego posiada status zakładu pracy chronionej. Upoważnia to do pozyskiwania dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osobną formą działalności jest wykonywanie prac związanych z montażem i konfekcjonowaniem produktów dla firm z rynku krajowego oraz zagranicznego. Od lat współpracujemy z klientami polskimi i zagranicznymi, świadcząc usługi konfekcjonowania terminowo i o najwyższej jakości.

Spółdzielnia zarządza powierzchnią biurową i usługową o różnej wielkości i przeznaczeniu. Nasi dzierżawcy mają również do dyspozycji parking zlokalizowany na terenie Spółdzielni. Budynki Spółdzielni są zlokalizowane w dogodnym, dobrze skomunikowanym miejscu w Gdańsku, w bliskiej odległości od przystanku kolei podmiejskiej, przystanków tramwajowych i autobusowych.