Var vänlig titta på vårt detaljerade erbjudande i delen katalog av produkter och tjänster.

Genom att köpa varor och tjänster hos oss, kan ni få rätt till lättnader när det gäller inbetalningar till den polska statsfonden för rehabiltering av funktionshindrade personer som kallas PFRON, pga att Synskadedes Kolektiv Sinol är en skyddad verkstad.

pfron

Vi är en producent av:

  • ett brett sortiment av hushållsborstar
  • industriborstar (tekniskaborstar)
  •  dörrmattor av naturliga råvaror

Vi levererar även:

  • måleriverktyg
  • kompletterande renhållningsprodukter som moppar, hinkar, sanitär kemi
  • polerskivor

prod2a