Kooperativet SINOL finns sedan 1951. Vi specialiserar oss i produktion av tekniska borstar för industri samt deras regenerering. Vi har lämpliga produktions- och lagerytor samt en utbyggd maskinpark, som gör olika sorters order möjliga.

Kooperativet SINOL är en arbets- och yrkesrehabiliteringsplats för en grupp av funktionshindrade arbetare, och därför har det status av skyddad verkstad. Detta berättigar oss till att kunna ansöka om kompletterande medel från den polska statsfonden för rehabiltering av funktionshindrade personer som kallas PFRON.

En särskild form av verksamheten är utföring av arbetet relaterad till montering och packning av produkter för företag från den polska och utländska marknaden. Vi har samarbetat med polska och utländska kunder sedan många år och utfört våra packningtjänster omgående och med högst kvalitet.

Kooperativet förvaltar kontors- och tjänsteytan med olika storlek och bestämmelse. Våra arrendatorer kan också använda vår parkeringsplats som finns på Kooperativets område. Kooperativets byggnader är lokaliserade i en lämplig plats med bra trafikmöjligheter i Gdansk. Det är nära till pendeltågstation, spårvagn- och busshållplatser.